บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม ได้รับมอบหมายนโยบายของบริษัทอันเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องความสำคัญสูงสุดของคุณภาพ เราให้ความสำคัญกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงและตรงตามจุดประสงค์ที่จะรองรับชุมชนของเรา

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 อันเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากลได้ก่อร่างพื้นฐานของระบบการจัดการคุณภาพของ ไทย เซกิซุย โฟม