สินค้าอุตสาหกรรม และบริโภค

alveo-sole-1
ในตลาดอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปนั้นกว้างขวางและหลากหลาย กับการนำผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม ก็มีความต้องการที่แตกต่างเฉพาะกันไป

โฟมของ ไทย เซกิซุย โฟม เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีความสามารถเฉพาะ ปกป้องและปิดผนึกอย่างไม่มีขีดจำกัด  ประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ :

  • โฟมเทปกาว
  • การปิดผนึก, เป็นฉนวนดูดซับและประเก็นต้านแรงสั่นสะเทือนสำหรับผลิตภัณฑ์ไร้สาร
  • การประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม
  • การซีลฝาขวด
  • การประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์
  • พื้นสำเร็จกันลื่นล้ม
  • พื้นรองเท้า
  • ฉนวนกันเสียง
  • อุปกรณ์เข้าเฝือกกระดูก และเครื่องพยุง
  • การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์

ไทย เซกิซุย โฟม มีโฟมมีหลากหลาย  และเข้าถึงการแปรรูปในกระบวนการการผลิตในโรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งไปยังส่วนแบ่งการตลาดมากมาย