ตกแต่งภายใน

backseatมีแนวโน้มต่อการทำงานร่วมกันกับ วัสดุทั่มีน้ำหนักเบา มีคุณสมบัติลดเสียง สำหรับลดค่าใช้จ่าย โฟมโพลีเอทเธลีน และ โพลีโพรพิลีน ของ ไทย เซกิซุย โฟม เป็นตัวกลางกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการฉายรังสี เป็นเอกลักษณ์ทางด้านกายภาพ ทางกลศาสตร์ ทางเคมี และสมบัติทางความร้อน ทำให้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนใช้โฟมแบบดั้งเดิม เช่น EPDM rubber, polyurethane and PVC

ผลิตภัณฑ์ของ ไทย เซกิซุย โฟม ถูกใช้อย่างแพร่หลายและประยุกต์ใช้กับการออกแบบภายใน เพราะมีคุณสมบัติป้องกันอากาศ ความชื้น เสียง และ อุณหภูมิ  ตัวอย่าง เช่น ประตู การบุฝาผนัง แผงหน้าปัดรถยนต์ และเสาของหน้าต่างรถ