ฝาปิดบรรจุภัณฑ์

cosmetics-packaging-seals

การป้องกันผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และการเจือปนของสาร และการรักษาคุณภาพ  สิ่งเหล่านี้คือภารกิจสำหรับบรรจุภัณฑ์ในอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ คุณภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้องสูง   การซีลมีบทบาทสูง ตัวอย่างเช่น หลังจากการถูกเปิดแล้วมันยังคงซีลดีอยู่ หรือเมื่อมีอากาศซึมผ่าน  ความชื้นและจุลทรีย์  โฟมโพลีโอเลฟินของ ไทย เซกิซุย โฟม นั้นเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอางค์ได้อย่างดีที่สุด   จากมุมมองของผู้บริโภค ไทย เซกิซุย โฟม สามารถผลิตโฟมที่ตรงตามความต้องการกับข้อกำหนดของ EU เช่นเดียวกับ FDA (Food and Drug Administration) ในสหรัฐอเมริกา

การซีลกันการรั่วได้อย่างดีเยี่ยม เป็นส่วนสำคัญในการเก็บน้ำในตู้น้ำเย็น และภาชนะใส่ของเหลวทั่วๆ ไป  ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางค์ Softlon® โดย ไทย เซกิซุย โฟม มั่นใจในประสิทธิภาพการซีลสูงสุด