บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย
ผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่นจะมีอยู่ในนิวซีแลนด์, เอเชียแปซิฟิก, อินเดีย/ประเทศตะวันออกกลาง

โรงงาน 1
700/329 หมู่ที่ 6
ตำบลดอนหัวฬ่อ, อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000. ประเทศไทย

โรงงาน 2 (สำนักงานใหญ่)
700/379 หมู่ที่ 6
ตำบลดอนหัวฬ่อ, อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000. ประเทศไทย
โทรศัพท์: + 66 (0) 38 213219 – 24,  + 66 (0) 63 5356074,  + 66 (0) 95 3680679
แฟกซ์: + 66 (0) 38 213281
อีเมล: info@thaisekisui.co.th
เวปไซด์: www.thaisekisui.co.th

 

International Contacts

 

Screenshot-2019-11-27_15.12.38

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Country (required)

Subject

Your Message

Enter code below
captcha