สิ่งแวดล้อม


ไทย เซกิซุย โฟม มีความมุ่งมั่นในการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม ได้รับมอบหมายนโยบายบริษัทอันเป็นที่ทำให้ประจักษ์ในเรื่องความสำคัญสูงสุดของสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขบวนการผลิตถือเป็นความสำคัญสูงสุด

มาตราฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อันเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากลได้ก่อร่างพื้นฐานของระบบการจัดการคุณภาพของ ไทย เซกิซุย โฟม