ฉนวนท่อลม

Thermobreak® เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างกว้างขวางในการใช้งานท่อฉนวนกันความร้อน