Softlon® Tube – ฉนวนท่อแอร์

ฉนวนท่อ เหมาะสำหรับใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็นสำหรับหุ้มท่อทองแดง  เนื้อฉนวนทำจำกวัสดุโฟมโพลีโอเลฟีน ที่ผ่านการฉายรังสี แบบเซลล์ปิด ด้วยคุณสมบัตินำพาความร้อนที่ต่ำกว่าฉนวนกันความร้อนชนิดอื่น มีคุณสมบัติการซึมผ่านของน้ำเป็นศูนย์ ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติที่ครบในตัวเดียว ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Softlon® Tube สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังติดตั้งได้สะดวก และ รวดเร็ว สามารถใช้งานได้ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

คุณสมบัติของฉนวนท่อ

 • มีคุณสมบัติการนำพาความร้อนที่ต่ำมาก ซึ่งมีความหนาเพียงเล็กน้อย
 • เป็นโครงสร้างเซลล์แบบปิด โดยมีคุณสมบัติการซึมผ่านของน้ำเป็นศูนย์
 • มีปัจจัยต้านทานการซึมผ่าน ของไอน้ำ
 • มีขนาดของอุณหภูมิในการทนความร้อน (-80 oC ถึง 100 oC สำหรับ S type และสูงกว่ำ 120 oC สำหรับ NF type)
 • มีค่าการหดตัวต่ำ
 • มีความยืดหยุ่นสูงและง่ายต่อการติดตั้ง
 • มีพื้นผิวปกคลุมป้องกันความเสียหาย

ข้อดีของฉนวนท่อกันความร้อน

 • เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยม มีการนำพาความร้อนต่ำ
 • มีความยืดหยุ่น, ง่ายต่อการแปรรูป
 • ทนทานความร้อน
 • ปฎิบัติตามโครงการอาคารสีเขียว (อาคารที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
 • ง่ายในการติดตั้ง
 • มีขนาดและค่าที่แม่นยำ
 • ไม่ซึมซับน้ำ