ไทย เซกิซุย โฟม


เป็นผู้ผลิตชั้นนำของประเทศไทยในด้านการผลิตโฟมโพลีโอเลฟีนที่ผ่านการคอรสลิ้งค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้ทำการผลิตในชลบุรีตั้งแต่ปีค.ศ. 1996

ผลิตภัณฑ์ ไทย เซกิซุย โฟม ถูกใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมก่อสร้างมานานกว่า 30 ปี เป็นโฟมเซลล์ปิดที่ถูกนำมาใช้การปิดผนึกและการจำแนกออกจากกัน
ผลิตภัณฑ์ ไทย เซกิซุย โฟม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกำหนด Green Star

หน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์  ไทย เซกิซุย โฟม ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

 • การกันน้ำ อากาศ ฝุ่น
 • รองรับการสั่นสะเทือน และแรงกด
 • การดูดซับแรงกดดัน (การขยาย)
 • การแยกความร้อนและเสียง

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการก่อสร้างของ ไทย เซกิซุย โฟม

 • ผู้นำทางด้านเทคนิค – การนำความร้อนที่ต่ำ และไม่มีคุณสมบัติการซับน้ำ
 • ผ่านการทดลอง และ ทดสอบ
 • มีประสิทธิภาพเรื่องการช่วยประหยัดพลังงาน
 • วิศวกร มีการออกแบบวัสดุให้มีคุณภาพ
 • ปฏิบัติตามมาตราฐานการทนอัคคีภัย และควัน
 • ความไว้วางใจที่ได้รับการพิสูจน์มากว่า 20 ปี
 • ติดตั้งได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้รับการไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยม